Personal Information

ÖĞRENİM DURUMU:

1976 - 1981    50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

1981 - 1988    Kadıköy Anadolu Lisesi

1988 - 1992   İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gümüşsuyu, İstanbul. GPA: 84.01 / 100.00

(Lisans) Makine Mühendisliği, Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı

1994 - 1995   Massachusetts Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. GPA: 5.0 / 5.0

                     (M.S. in Mechanical Engineering) Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı.

1995 - 1998   Massachusetts Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. GPA: 4.8 / 5.0

                     (Mechanical Engineer) Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı.

1999 - 2003   Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Bebek, İstanbul. GPA: 4.00 / 4.00

(Ph.D.) Sistem Dinamiği ve Kontrol Ana dalı, Katılar ve Tasarım Yan dalı.

Doktora Tezi: Physical Based Analysis and Model Reduction of Engineering Systems

 

BAŞARILAR:

1.          İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi’ni birincilikle bitirme nedeniyle Fakülte Dekanı, Üniversite Rektörü ve çeşitli kuruluşlarca verilen ödül ve belgeler. (1992).

2.         Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen yurt dışı yüksek lisans ve doktora bursu (1993-1999).

 

İŞ TECRÜBESİ:

1.          Öğretim Görevlisi, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, U.S.A. (01.09.1996 – 01.01.1998)

2.         Araştırma Görevlisi, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, U.S.A. (01.01.1998 – 01.07.1998)

3.         Öğretim Görevlisi, Northeastern University, Boston, MA, U.S.A. (01.09.1998 – 01.01.1999)

4.         Araştırma Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Dr., Uludağ Üniversitesi, Bursa. (06.04.1999 – 06.01.2004)

5.         Öğretim Görevlisi Dr., Uludağ Üniversitesi, Bursa. (06.01.2004 – 30.03.2009)

6.         Yardımcı Doçent Dr., Uludağ Üniversitesi, Bursa. (31.03.2009 – )

 

MENSUBU OLDUĞU KURULUŞLAR:

1.          TMMOB, Makine Mühendisleri Odası.

2.         American Society of Mechanical Engineers (ASME), U.S.A.

3.         Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), U.S.A.

4.         Sigma Xi, U.S.A.

5.         Massachusetts Institute of Technology Mezunları Derneği, MIT Club of Boston, U.S.A.

6.         İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği, İstanbul.

7.         İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği A.B.D. şubesi kurucu üyeliği.

8.         Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, İstanbul.

9.         Massachusetts Institute of Technology Türk Öğrenci Derneği Başkan Yardımcılığı (1995 – 1998).

10.      TACS (Turkish-American Cultural Society of New England, Inc.). üyeliği.

 

İLGİLENDİĞİ KONULAR:

Robotik, Sistem Dinamiği ve Kontrolü, Kalite Kontrolü ve Yönetimi, Yalın Üretim Sistemleri.

 

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI:

Verilmekte Olan Dersler:

Güz Yarıyılı

Haftalık Saati (T-U-L)

END3069 Bilgisayar Bütünleşik Üretim

2-0-2

END4073 Kalite Kontrol

3-0-0

 

 

Bahar Yarıyılı

Haftalık Saati (T-U-L)

END2030 Matematiksel Programlamaya Giriş

3-0-0 (Ders iki öğretim üyesince verilmektedir)

END3035 Bakım Yönetimi

2-0-0

END3044 Robotiğe Giriş

2-0-0

MUH3082 İş Hayatı İçin Yabancı Dil (İng.)

4-0-0

 

Artık Açılmayan veya Verilmeyen Dersler:

Güz Yarıyılı

Haftalık Saati (T-U-L)

Verildiği Yıllar

I390 (END2001) Software Tools (Yazılım Araçları)

2-0-0

2001 ve 2002

END3083 Mesleki Yabancı Dil II

4-0-0

2004, 2005 ve 2006

END3061 Sistem Analizi ve Mühendisliği

2-0-0

2005

 

 

 

Bahar Yarıyılı

Haftalık Saati (T-U-L)

Verildiği Yıllar

I690 (END3002) Advanced Computing with Matlab (Matlab Kullanarak İleri Hesaplama Yöntemleri)

3-0-0

2002 ve 2003

Foreign Language for Professional Life I

(Mesleki Yabancı Dil I)

4-0-0

2004 ve 2005

Advanced Reading and Oral Communication (İleri Okuma ve Sözlü İletişim)

4-0-0

2004, 2005

           

Yurtdışında Verilmiş Olan Dersler:

Advanced System Dynamics and Control Lab.              1996-1998 (MIT Yüksek Lisans ve Doktora Dersi)

Introduction to Robotics Laboratory                          1996-1998 (MIT Yüksek Lisans Dersi)

PROJELER:

·         MIT, “Control of systems with unknown Dynamics - self-tuning and adaptive methods in mechatronics applications”, projesi ekip üyeliği, 1993-1995.

·         MIT, D’Arbeloff Laboratory for Information and Technology, Mechatronics Research Laboratory, “Modelling of physical systems” projesi ekip üyeliği ve liderliği, 1995-1999.

·         “Renault otomobil fabrikasında montaj içi taşımacılık aktivitelerinin optimizasyonu” projesinde ekip üyeliği, Mayıs-Kasım 2008.

TÜBİTAK TEYDEB HAKEMLİKLERİ:

1.          7080549 nolu “Ticari Araç Sürücü Kabin Robot Hücresi” (Hakem)

2.         7080711 “İnsansız Kara Aracı (İKA)” (Hakem)

3.         3080640 nolu “Robotlu Sisteme Geçiş ve Gazaltı Kaynak Dezavantajlarının Minimize Edilmesi İle Araç Fikstürü Üretimi” (Hakem)

4.         7080549 nolu “Ticari Araç Sürücü Kabin Robot Hücresi” (İzleyici)

5.         3080666 nolu “Efektif Alan Kullanımı ve Uygun Ergonomi Koşullarında Robotlu İş Hücresi İle Yüksek Kalite Traktör Kabini Üretimi” (Hakem)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ULUTEK) HAKEMLİKLERİ:

1.          “YALINsystem Kurumsal Bütünleşik İş Sistemi Yazılımı” projesi.

2.         “Tahıl Silo Yazılım, Mathcad ve Eğitim Yazılımları” projesi.

3.         “Litera Yönetişim” projesi.

4.         “CRM4TS – CRM Entegre Teknik Servis ve Teleport SMS (kısa mesaj sistemleri uygulamaları” projesi.

5.         “Kalıp Tasarımı Geliştirme Proses Yönetimi ve Bilgisayar Destekli Endüstriyel Ürün Geliştirme Süreci” projesi.

DOKTORA TEZ İZLEME JÜRİSİ GÖREVLERİ:

1.          “Linear Matrix Inequalities (LMI) Based Damper Synthesis in Vehicle Vibration Control” Levent Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (2004-2007 yılları arasında tez izleme jürisi üyeliği.)

2.         “Closed Loop Actuator and Sensor Location Selection Strategies for Flexible Structures” Murat Güney, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (2005-2008 yılları arasında tez izleme jürisi üyeliği yapılmış olup öğrenci 12 Haziran 2008 tarihinde mezun olmuştur.)

3.         “Optimum Vibration Absorbers for Continuous and Discrete Mechanical Systems” Murat Tursun, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (2006-2008 yılları arasında tez izleme jürisi üyeliği yapılmış olup öğrenci 12 Eylül 2008 tarihinde mezun olmuştur.)

 

 Last updated on Fri Apr 3 14:00:00 EST 2009